Shop official Nike Mercurials Pink and Superfly 4 Nike,visit us.

in het Nederlands ...

       
2008 Kennisgeving aangaande het besluit van het Europees gerechtshof in de zaak C-201/06 van 21 februari 2008 - Parallel import : gemeenschappelijke oorsprong.    
2003

Op grond van:  invoer van geneesmiddelen voor dier-geneeskundig gebruik, toediening aan nutsdieren of ongerechtvaardigd bezit van stoffen of samenstellingen waarvoor geen vergunning is verleend krachtens de reglementering inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of stoffen bestemd voor dierlijke voeding, handel in gevaarlijke stoffen in een vorm die tot verwarring leidt met een voedingsmiddel, ...

 

 KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VAN HET HOF VAN BEROEP TE RENNES ARREST nr 738

   
2002 BIJDRAGE VAN AUDACE AAN DE THEMATISCHE STRATEGIE BETREFFENDE HET DUURZAAM GEBRUIK VAN PESTICIDEN    
1999 BASF en chloridazon :  voorbeeld van een industri�le, commerci�le en duurzame logica tegen gezondheid en milieu in page  

< back

 

 

 

Vereniging van Gebruikers en Distributeurs van Agrochemie in Europa

Association des Utilisateurs et Distributeurs de l�AgroChimie Europ�enne

 

ZA de Largent�
F-32490 MONFERRAN

 Association of Users and Distributors of AgroChemicals in Europe

 

ZA de Largent�
F-32490 MONFERRAN