in Polish ...

w zyku polskim

       
2008 AUDACE - Komunikat skierowany do rady, parlamentu europejskiego, komisji europejskiej i do państw członkowskich - 30 września 2008    
2008

Import równoległy, a wspólne pochodzenie.

Obserwacje w stosunku do decyzji Trybunału w sprawie C-201/06 z dnia 21 lutego 2008

   
2007

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

IMPORT INDYWIDUALNY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W HANDLU RÓWNOLEGŁYM PRZEZ ROLNIKÓW

Import środków ochrony roślin przez użytkowników, rolników i ogrodników amatorów w granicach ich potrzeb osobistych

   
 

STATUT   -   DEKLARACJA CZŁONKOSTWA

   

< back

 

 

 

Zrzeszenie Użytkowników i Dystrybutorów Europejskiej Agrochemii

 

Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne

 

ZA de Largenté
F-32490 MONFERRAN

 Association of Users and Distributors of AgroChemicals in Europe

 

ZA de Largenté
F-32490 MONFERRAN